Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. Halina Sobocka-Szczapa - przewodniczący

prof. dr hab. Urszula Żuławska  Społeczna Akademia Nauk

prof. dr hab. Anna Bąkiewicz – Społeczna Akademia Nauk

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Społeczna Akademia Nauk