Publikacja  recenzowana:

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w zeszycie naukowym z serii: „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (14 pkt. stan na 23.12.2015).

Prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi na stronie internetowej konferencji wymogami edytorskimi.

Uprzedzamy, że artykuły nadesłane po tym terminie nie zostaną umieszczone w zeszycie.