Publikacja  recenzowana:

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii Społecznej Akademii Nauk (20 pkt. stan na 31.12.2019).

Prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi na stronie internetowej konferencji wymogami edytorskimi.

Uprzedzamy, że artykuły nadesłane po tym terminie nie zostaną umieszczone w monografii.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie monografie.san.edu.pl