Program IV konferencji naukowej:

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości – Garwolin, 20 października 2018 r.

11.30 Otwarcie konferencji – dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN

  1. Hyb Lech – Społeczna Akademia Nauk, Wydział w Kielcach, Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w aspekcie oszustw i strat
  2. Kuchciński Artur, Mokrosińska Danuta, Społeczna Akademia Nauk, Wydział w Tarnobrzegu, Rola faktoringu w finansowaniu działalności przedsiębiorstw
  3. Comporek Michał, Uniwersytet Łódzki, Zarządzanie zyskiem a operacyjne bezpieczeństwo finansowe przemysłowych spółek giełdowych
  4. Sajnóg Artur, Uniwersytet Łódzki, Dualny wymiar koncepcji pomiaru zysku przedsiębiorstwa
  5. Sala Krzysztof, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Regionalne aspekty przedsiębiorczości i konkurencyjności na przykładzie gminy Rewal
  6. Soroka – Potrzebna Hanna, Uniwersytet Szczeciński, Porównanie współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (sesja plakatowa)

Dyskusja i zakończenie konferencji

Miejsce konferencji: Siedziba SAN Garwolin: ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 20, 08 – 400 Garwolin.