Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary:

 

Tematyka konferencji obejmuje następujące obszary problemowe:

 1.      Narzędzia zarządzania w procesie rozwoju przedsiębiorczości

 2.      Wykorzystanie rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 3.      Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu przedsiębiorczości

 4.      Regionalne aspekty przedsiębiorczości i konkurencyjności.

Preferowane są rozdziały mające formę prezentacji nowych czy też analizy modyfikowanych rozwiązań w przedstawionym zakresie, jak również omówienia zastosowanych w praktyce rozwiązań oraz studiów przypadku.