Komitet organizacyjny

dr Paweł Trippner - przewodniczący

Prof. dr hab. Halina Sobocka - Szczapa - sekretarz konferencji

mgr Jacek Szczapa - koordynator konferencji

mgr Ewa Zegadło - członek komitetu

mgr Monika Majcher - członek komitetu

mgr Monika Szczypek - członek komitetu